Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1*
Geschiedenis 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2*
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Artistieke Vorming 1
Wiskunde 4
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Cultuurwetenschappen 2
Gedragswetenschappen 3
*CLIL-traject mogelijk

Humane wetenschappen

Een richting voor jou?

Klik hier voor het nieuwe studieaanbod na de modernisering van het secundair onderwijs. De modernisering van het 4de jaar gebeurt in het schooljaar 2022-2023.

In Humane wetenschappen staat de studie van Mens en Maatschappij centraal:

  • Hoe worden jonge mensen zichzelf?
  • Hoe ontstaan relaties tussen mensen?
  • Hoe functioneert een samenleving?

De basisvorming die men aanbiedt, is dezelfde als in de andere ASO-studierichtingen. Dat betekent dat de normen die voor de andere ASO-richtingen gehanteerd worden, ook gelden voor Humane wetenschappen.

De vakken Gedragswetenschappen en Cultuurwetenschappen geven de richting een eigen kleur en aantrekkingskracht. De studierichting streeft wetenschappelijke grondigheid en diepgang na.

Deze richting is geschikt voor jou als je meer wilt weten over mens en samenleving, over hoe mensen evolueren en welke invloed de omgeving kan hebben op een persoon. Je hebt een brede interesse voor cultuur en actualiteit. Studeren is geen extra last voor jou, maar net een uitdaging.

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels …

  • 3de jaar ASO: Geschiedenis in het Engels en Lichamelijke opvoeding in het Frans
  • 4de jaar ASO: Aardrijkskunde in het Engels en Lichamelijke opvoeding in het Frans

Wie kiest voor een CLIL-traject, kiest voor het volledige schooljaar. Uiteraard bieden wij ook die vakken in het Nederlands aan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!