Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

3de 4de
STEM
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1*
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Talen
Latijn 5 5
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Duits 0 1
Cultuur en maatschappij
Geschiedenis 2* 2
Artistieke vorming 1 1
Code & Learn Lab 1 0
Godsdienst 2 2
Project Latijn @Fundum 0 1
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2* 2*
Flex
Flex 1 0
*CLIL-traject mogelijk

Latijn

Een richting voor jou?

 • Latijn is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit 
 • Latijn is de perfecte opleiding om vlot andere vreemde talen aan te leren, maar ook om meer en vlot inzicht te verwerven in de Nederlandse taalEen sterke taalkennis is noodzakelijk voor succes bij verdere studies en beroepscarrière.  
 • De richting Latijn combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen. 
 • De analyse van de taalsystematiek maakt dat je ook voor wiskunde en wetenschappen meer analytisch inzicht verwerft.  
 • Voor deze studierichting in de tweede graad is een voorkennis Latijn vanuit de eerste graad vereist.  

 Iets voor jou? 

 • Je verdiept je in het taalsysteem van het Latijn en je verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.  
 • In de tweede graad zal je je kennis van het Latijn verder uitbouwen zodat je in staat bent om aan de slag te gaan met authentieke Latijnse teksten.  
 • In het derde jaar breid je je woordenschatkennis nog verder uit en verruim je je grammaticaal inzicht. In het vierde jaar kan je dan met een stevige basis aan de slag met oorlogsverslagen van Caesar en met mythologische liefdesverhalen van Ovidius.  
 • We verwachten een sterke taalkundige en literaire interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.  
 • Je wilt verder kennismaken met Latijn, met de Romeinse cultuur en met de levenswijsheid van Latijnse schrijvers. 
 • Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.  
 • Je beschikt over een flinke dosis wiskundig inzicht en een stevig pakket wiskunde en algemene vorming schrikt je niet af.  

Latijn op UM 

 • In de richting Latijn heb je een uurtje meer Latijn dan in de richting Grieks-Latijn. In dat extra uur ga je vooral zelf aan de slag, op je eigen niveau en tempo.  
 • In het vak Flexkrijg je in het derde jaar de keuze om leerstof waar je het moeilijk mee hebt bij te schaven of net je talenten te tonen door verdiepend om te gaan met wat je extra interesseert.  
 • In het vierde jaar oefen je je onderzoeksvaardigheden en diep je de Latijnse cultuur nog verder uit in het projectvak @FundUM.   
 • Je versterkt daarnaast je talenpakket met een uurtje DuitsGezien je inzicht in de taalsystematiek van Latijn, ga de deze taal vlug en vlot onder de knie krijgen. 


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting in de tweede graad sluit logisch aan bij volgende richtingen in de derde graad:

Een andere richting binnen hetzelfde domein in de derde graad is Taal- en communicatiewetenschappen (DG).