Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

3de 4de
STEM
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 4 3
Talen
Engels 2 2
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Cultuur en maatschappij
Artistieke vorming 1 1
Code & Learn Lab 1 0
Filosofie 1 2
Geschiedenis 1 1
Godsdienst 2 2
Project: community service learning 1 2
Sociologie en psychologie 5 5
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Flex
Flex 1 1

Maatschappij- en welzijnswetenschappen

Een richting voor jou?

 • Maatschappij- en welzijnswetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteitDankzij een algemene vorming, een inleiding in de filosofie en een grondige studie van de psychologie en sociologie, word je voorbereid op verdere studies. Je kan kiezen uit een waaier aan professionele bachelors en een selectie aan academische opleidingen binnen het domein van maatschappij en welzijn.  
 • Je krijgt een brede kijk op de wereld door een algemene vorming in wetenschap en taal.   
 • Binnen het vak ‘inleiding in de filosofie’ leer je jezelf en de maatschappij in vraag te stellen. Je kijkt open en vol verwondering naar de wereld rondom je. Je vraagt je af wat het betekent mens te zijn, hoe wetenschappelijke kennis tot stand komt en wat goed en kwaad is in de wereld. In de tweede graad wordt er gewerkt met thema’s die nauw aansluiten bij je leefwereld, in de derde graad leer je werken met complexe visies en redeneringen.  
 • Binnen het vak Sociologie en Psychologie wordt er uitgebreid tijd genomen om op een wetenschappelijke wijze de mens en de samenleving te bestuderen 
  • Hoe evolueert de mens van geboorte tot de dood?  
  • Hoe kan je de persoonlijkheid van de mens analyseren?  
  • Welke theorieën onderbouwen de menselijke communicatie?  
  • Hoe kan je een samenleving analyseren?  
  • Wat zijn de gelijkenissen en verschillen tussen (sub)culturen?  

Kies je voor Maatschappij- en welzijnswetenschappen, dan ben je bereid om inspanningen te leveren om op een analytische en wetenschappelijke manier te kijken naar mens en samenleving. Je verdiept je graag in theorie, je wil echt alle aspecten van het menselijk bestaan bestuderen en begrijpen.  

De leerplandoelen voor Sociologie en Psychologie zijn grotendeels dezelfde als die in de richting Humane Wetenschappen. Je krijgt echter twee lesuren per week meer om deze op je eigen tempo te verwerken en verwerven.  

Maatschappij- en welzijnswetenschappen op UM

 • In het projectvak Community Service Learning ga je met de theoretische principes uit het vak Sociologie en Psychologie in de praktijk aan de slag.  
 • In het flexuur krijg je de keuze om leerstof waar je het moeilijk mee hebt bij te schaven of net je talenten te tonen door verdiepend om te gaan met wat je extra interesseert.  


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting in de tweede graad sluit aan op Welzijnswetenschappen (DG) in de derde graad in UM.

Andere richtingen binnen hetzelfde domein in de derde graad in UM: