Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

3de 4de
STEM
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1*
Biologie 2 2
Chemie 2 2
Fysica 2 2
Project STEM 1 2
Informatica 0 1
Talen
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Engels 2 3
Cultuur en maatschappij
Geschiedenis 2* 2
Artistieke vorming 1 0
Code & Learn Lab 1 0
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2* 2*
Flex
Flex 1 0
*CLIL-traject mogelijk

Natuurwetenschappen

Een richting voor jou?

De domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit Natuurwetenschappen lijnt een brede, algemene vorming af met een duidelijk natuurwetenschappelijk accent.  

 • Leerlingen verwerven talige competenties, onderzoeken de wereld in haar historische en culturele dimensies en bouwen krachtige, logisch-wetenschappelijke denkkaders op vanuit een uitgebreid pakket wiskunde, biologie, fysica en chemie.  
 • Onderzoekstalenten en probleemoplossend denken worden vanuit een sterke theoretische basis uitgedaagd en toegepast bij practica en projecten.  
 • De kruisbestuiving tussen diverse vakken laat leerlingen toe om zich te ontwikkelen als toekomstige burgers met een open visie op de wereld.  
 • Ze worden bovendien geprikkeld om gezond-kritisch en vanuit een brede waaier aan natuurwetenschappelijke en technisch-technologische vaardigheden na te denken over de grote ecologische, ethische en technologische vraagstukken van vandaag en morgen.

Iets voor jou? 

Kies je voor Natuurwetenschappen, dan kies je voor een pakket dat zich evenwichtig uitspreidt over diverse talenten, waaronder het wiskundige, wetenschappelijke, talige en culturele.  

 • De dynamiek van de wetenschappelijke methode fascineert jou maar je interesses reiken verder dan dat: de wereld is voor jou veel meer dan alleen de optelsom van schoolse disciplines.  
 • Binnen de STEM-vakken wil je in de eerste plaats je theoretische kennis uitbreiden inzake opbouw van en interacties tussen stoffen, de wetten die ons helpen om de werking van het universum te begrijpen, en de vele processen uit de levende natuur.  
 • Je houdt ervan om die kennis te vergaren door actief mee te denken in de les, op zelfontdekking te gaan in het laboratorium en op kritische wijze bronmateriaal te verwerken.  
 • Vanuit de theorie ga je graag wiskundige en andere vraagstukken te lijf, leer je constructief in debat te gaan met andersluidende meningen en denk je eigen onderzoeken uit.  
 • Je beschikt over een flinke dosis wiskundig inzicht en je vindt het bovendien boeiend om de logische taal van de wiskunde maximaal te kunnen inschakelen wanneer cijfermatige gegevens verwerkt, geanalyseerd en geëvalueerd moeten worden. 

Hou je graag je opties zo open mogelijk maar wil je wel al een degelijke set wetenschappelijke vaardigheden verwerven, dan is Natuurwetenschappen iets voor jou. Je kiest echter niet voor een specialisatie binnen één domein en in de diepte, wel voor een domeinoverschrijdend verhaal dat ruim opengetrokken is in de breedte, en dat is een bijkomende troef.  

Hierdoor kan je na de tweede graad namelijk nog een veelheid van kanten op, waarbij elke volgende keuze steeds beter gestroomlijnd kan worden volgens jouw interesses en talenten. De klemtoon op de natuurwetenschappen betekent bovendien dat je natuurverschijnselen in het dagelijks leven beter begrijpt, dat je sneller mee bent met technologische ontwikkelingen, een gefundeerde mening kan vormen over brandend actuele onderwerpen met een wetenschappelijke omkadering, en ook dat je gezonder en met een kleinere ecologische voetafdruk kan leven. 

Natuurwetenschappen op UM 

 • In het flexuur krijg je de keuze om leerstof waar je het moeilijk mee hebt bij te schaven of net je talenten te tonen door verdiepend om te gaan met wat je extra interesseert.   
 • In het vierde jaar versterk je je ICT-vaardigheden in het vak Informatica. 


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting in de tweede graad sluit aan op Wetenschappen-wiskunde (DO) in de derde graad in UM.

Andere richtingen binnen hetzelfde domein in de derde graad in UM: