Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Vakken

3de 4de
STEM
Wiskunde 4 5
Aardrijkskunde 1 1
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Informatica 0 1
Talen
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Duits 0 1
Cultuur en maatschappij
Economie 6 6
Geschiedenis 1 1
Artistieke vorming 1 0
Economische en digitale vorming 1 0
Godsdienst 2 2
Ondernemend project 1 1
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2 2
Flex
Flex 1 0

Bedrijfswetenschappen

Een richting voor jou?

Bedrijfswetenschappen is een theoretische studierichting in de domeingebonden doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie 

De leerplandoelen voor Economie zijn dezelfde als die in de richting Economische Wetenschappen. Je krijgt echter twee lesuren per week meer om deze op je eigen tempo te verwerken en verwerven. 

Je kiest voor Bedrijfswetenschappen als je:

 • in de eerste graad voldoende kennis en vaardigheden hebt verworven voor wiskunde en talen.
 • belangstelling hebt voor de werking van de economie, ondernemingen en hun maatschappelijke rol. Je hebt interesse voor wiskunde en bent er best goed in.
 • graag de actualiteit volgt en interesse toont in het consumentengedrag, de werking van ondernemingen en internationale handel en samenwerking 
 • op zoek gaat naar informatie op websites en databanken, deze informatie analyseert  en verwerkt op verschillende manieren. 
 • logisch, gestructureerd leertkritisch denktverbanden legt tussen leerinhouden.  
 • graag het woord neemt.
 • zelfredzaam bent.
 • al een goed werktempo ontwikkelde 

We verwachten een goede studiehouding en een bereidheid om dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie. 

Bedrijfswetenschappen op UM

 • In het vak Ondernemend project ondervind je in de praktijk wat het betekent om economisch te handelen. 
 • In het flexuur krijg je de keuze om leerstof waar je het moeilijk mee hebt bij te schaven of net je talenten te tonen door verdiepend om te gaan met wat je extra interesseert.    
 • In het vierde jaar versterk je op UM bovendien je talenpakket met een uurtje Duits en is er extra aandacht voor Informatica. 


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting uit de tweede graad hangt inhoudelijk samen met de richtingen Economie – Moderne Talen (DO), Economie – Wiskunde (DO)Bedrijfswetenschappen (DG), Bedrijf en organisatie (D/A) in de derde graad. 

 Wie in de 3de graad één van deze richtingen wil studeren moet voldoende kennis verworven hebben op volgende domeinen: 

 • Economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie 
 • Bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht Verdiepte basisvorming  
 • Wiskunde 
 • Talen 

Een beloftevolle toekomst

Wanneer je bent afgestudeerd in een domeingebonden richting, heb je keuze uit heel wat bacheloropleidingen in het domein waarvoor je hebt gekozen. Zeker Handelswetenschappen en Bedrijfskunde, gecombineerde studiegebieden als International Affairs of Sociaal-Economische wetenschappen en Onderwijs sluiten prima aan bij je vooropleiding.

De keuze in bachelors is na deze domeingebonden opleiding wel beperkter dan na Economische wetenschappen (DO) waar men nog een meer verdiepte opleiding krijgt voor algemene vakken en waar het tempo nog hoger ligt.