Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

Godsdienst 2
Aardrijkskunde 1*
Geschiedenis 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2*
Nederlands 4
Frans 4
Engels 2
Duits 1
Artistieke Vorming 1
Wiskunde 4
Biologie 1
Chemie 1
Fysica 1
Economie 4
Project moderne vreemde talen 1
*CLIL-traject mogelijk

Economie (optie talen)

Een richting voor jou?

Klik hier voor het nieuwe studieaanbod na de modernisering van het secundair onderwijs. De modernisering van het 4de jaar gebeurt in het schooljaar 2022-2023.

De richting Economie is voor jou een goede keuze als je belangstelling hebt voor het economisch gebeuren. Je kijkt om je heen, je leest de krant, je kijkt televisie en vertoont interesse voor werkgelegenheid en welvaart. Je neemt graag vlot het woord en ontwikkelde al een goed werktempo. We verwachten een goede studiehouding en een bereidheid om dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.

Instappen in de studierichting Economie doe je best in het 1ste leerjaar van de 2de graad. Als je uit Latijn komt, kan je zonder problemen inpikken, je hebt immers geen specifieke voorkennis nodig. Wie in het 4de jaar instapt, zal zich de basisprincipes van dubbel boekhouden moeten eigen maken.

Tijdens het uur Project moderne vreemde talen ga je projectmatig en onderzoeksmatig aan de slag. Je oefent vooral je taalvaardigheden, maar uiteraard wordt ook je kennis uitgebreid. In het 3de jaar bieden we extra Frans, in het 4de jaar extra Engels. Zo krijg je een goede voorbereiding op de richtingen met de optie Moderne Talen in de 3de graad.

CLIL

CLIL ofwel voluit ‘Content and Language Integrated Learning’ is een werkvorm waarin de leraar het Frans, Engels of Duits als instructietaal gebruikt in een zaakvak bv: Aardrijkskunde in het Engels …

  • 3de jaar ASO: Geschiedenis in het Engels en Lichamelijke opvoeding in het Frans
  • 4de jaar ASO: Aardrijkskunde in het Engels en Lichamelijke opvoeding in het Frans

Wie kiest voor een CLIL-traject, kiest voor het volledige schooljaar. Uiteraard bieden wij ook die vakken in het Nederlands aan.terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

In de 3de graad kan je kiezen voor: