Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

3de 4de
STEM
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1*
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Talen
Grieks 4 4
Latijn 4 4
Frans 3 3
Nederlands 4 4
Engels 2 2
Cultuur en maatschappij
Geschiedenis 2* 2
Code & Learn Lab 1 0
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2* 2*
*CLIL-traject mogelijk

Grieks-Latijn

Een richting voor jou?

 • Grieks-Latijn is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit 
 • Grieks-Latijn is de perfecte opleiding om vlot andere vreemde talen aan te leren, maar ook om meer en vlot inzicht te verwerven in de Nederlandse taal. Een sterke taalkennis is noodzakelijk voor succes bij verdere studies en beroepscarrière.  
 • De richting Grieks-Latijn combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid aanbod Grieks en Latijn en een uitgebreid pakket wiskunde en wetenschappen. 
 • De analyse van de taalsystematiek maakt dat je ook voor wiskunde en wetenschappen meer analytisch inzicht verwerft.  
 • De studie van het Grieks is een extra uitdagingomdat deze taal met een ander alfabet, een complexere taal- en tekststructuur en een rijke literaire geschiedenis een verruimende en verdiepende ervaring biedt. 
 • Voor deze studierichting in de tweede graad is een voorkennis Grieks en Latijn vanuit de eerste graad vereist.  

Iets voor jou? 

 • Je verdiept je in het taalsysteem van het Grieks en het Latijn en je verwerft via het lezen van teksten een dieper inzicht in de taal en cultuur van de klassieke oudheid.  
 • In de tweede graad zal je je kennis van het Grieks en het Latijn verder uitbouwen zodat je in staat bent om aan de slag te gaan met authentieke Griekse en Latijnse teksten.  
 • In het derde jaar breid je je woordenschatkennis nog verder uit en verruim je je grammaticaal inzicht. In het vierde jaar kan je dan met een stevige basis aan de slag met oorlogsverslagen van Caesar en met mythologische liefdesverhalen van Ovidius of met historische anekdotes van Herodotos. 
 • We verwachten een sterke taalkundige en literaire interesse en een ruime belangstelling voor de mens en zijn manier van leven en denken.  
 • Je wilt verder kennismaken met Grieks en Latijn, met de Griekse en Romeinse cultuur en met de levenswijsheid van Griekse en Latijnse schrijvers. 
 • Je hebt een goede studiehouding en bent bereid dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.  
 • Je beschikt over een flinke dosis wiskundig inzicht en een stevig pakket wiskunde en algemene vorming schrikt je niet af.  

Grieks-Latijn op UM 

 • In de richting Grieks-Latijn heb je het unieke, uitdagende vak Grieks. Deze complexe taal vraagt een scherpe analytische blik en oog voor detail. Je maakt bovendien kennis met een invloedrijke cultuur op de grens tussen oost en west. 


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting in de tweede graad sluit logisch aan bij volgende richtingen in de derde graad in UM:

Een andere richting binnen hetzelfde domein in de derde graad is Taal- en communicatiewetenschappen (DG).