Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

3de 4de
STEM
Aardrijkskunde 1 1*
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Wiskunde 4 4
Talen
Engels 2 2
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Cultuur en maatschappij
Artistieke vorming 1 1
Code & Learn Lab 1 0
Filosofie 1 2
Geschiedenis 2* 2
Godsdienst 2 2
Kunstbeschouwing 1 1
Sociologie en psychologie 3 3
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2* 2*
Flex
Flex 1 1
*CLIL-traject mogelijk

Humane wetenschappen

Een richting voor jou?

Humane wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de algemene, domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met specifieke menswetenschappen als filosofie, kunstbeschouwing, sociologie en psychologie.  

Het is een sterk talige richting, zowel mondeling als schriftelijk en gaandeweg wordt in meerdere talen een sterke taalvaardigheid verwacht.  

  • Je maakt kennis met het filosoferen over mens en wetenschap, de wereld rondom ons, waarheid en kennis, het goede en het kwade, het geluk, hoop en de zin van het leven. 
  • Je leert kijken en luisteren naar kunst, kunst ervaren, waarderen en begrijpen en leert de vorm, de inhoud, de context en de functie van kunstwerken analyseren vanuit een kunsthistorisch kader.  
  • Bovendien ontwikkel je een wetenschappelijk sociologisch en psychologisch begrippenkader en leer je verbanden zien met betrekking tot de hedendaagse samenleving, de mens en zijn gedrag.  
  • Bij psychologie gaan we dieper in op de mens en zijn ontwikkeling, persoonlijkheidsvorming en de mens in interactie met anderen.  
  • Bij sociologie bestuderen we (sub)culturen, sociale structuren en rolconflicten, socialisatie en de kenmerken van de hedendaagse samenleving.  

Kortom, deze richting is geschikt voor jou als je:

  • meer wilt weten over mens en samenleving, over hoe mensen evolueren en welke invloed de omgeving kan hebben op een persoon. 
  • een brede interesse hebt voor maatschappij, cultuur en actualiteit.  
  • graag studeert, een doorgedreven tempo aankan en een theoretische benadering voor jou een uitdaging is.  
  • een stevig pakket talen en algemene vorming je niet afschrikt.  

Humane wetenschappen op UM

In het flexuur krijg je de keuze om leerstof waar je het moeilijk mee hebt bij te schaven of net je talenten te tonen door verdiepend om te gaan met wat je extra interesseert.  terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting in de tweede graad sluit aan op Humane wetenschappen (DO) in de derde graad in UM.

Andere richtingen binnen hetzelfde domein in de derde graad in UM: