Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.
We dagen je uit om meer uit jezelf te halen en je op school ook 'thuis' te laten voelen.

Vakken

3de 4de
STEM
Aardrijkskunde 1 1*
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Informatica 0 0/1
Wiskunde 5 4/5
Talen
Duits 0 2/0
Engels 2 2
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Cultuur en maatschappij
Artistieke vorming 1 1
Code & Learn Lab 1 0
Economie 4 4
Geschiedenis 2* 2
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2* 2*
Flex
Flex 1 1
*CLIL-traject mogelijk

Economische wetenschappen

Een richting voor jou?

Vanaf het schooljaar 2024-2025 bieden we de leerlingen in deze richting de keuze.

Ofwel kies je voor het uitgebreid pakket wiskunde (5 uur) met een uurtje informatica, in voorbereiding van een richting met wiskunde en/of wetenschappen in de derde graad.

Ofwel kies je voor een wiskundepakket van 4 uur, dat we combineren met 2 uur Duits. Zo ben je voorbereid voor een richting met meer moderne talen in de derde graad. 

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.  

  • Je kiest voor Economische Wetenschappen als je belangstelling hebt voor de werking van de economie, ondernemingen en hun maatschappelijke rol.
  • Je volgt graag de actualiteit en toont interesse in het consumentengedrag, de werking van ondernemingen en internationale handel en samenwerking.
  • Je gaat op zoek naar informatie op websites en databanken, analyseert deze informatie en verwerkt ze op verschillende manieren. 
  • Je leert logisch, gestructureerd en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen en je beschikt over een flinke dosis wiskundig inzicht.
  • Je bent bereid om te gaan met theoretische en abstracte begrippen, ook boekhoudkundige aspecten horen daarbij.
  • Je neemt graag het woord, je bent zelfredzaam en ontwikkelde al een goed werktempo. We verwachten een goede studiehouding en een bereidheid om dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.  

Je krijgt een stevig pakket wiskunde en talen. Voor het verwerken van de leerplandoelen Economie krijg je 4 lesuren per week (in Bedrijfswetenschappen 6 lesuren). We verwachten dus dat je een stevig tempo aan kan. 

Economische wetenschappen op UM

  • In het flexuur krijg je de keuze om leerstof waar je het moeilijk mee hebt bij te schaven of net je talenten te tonen door verdiepend om te gaan met wat je extra interesseert. 
  •  In het vierde jaar versterk je op UM bovendien je talenpakket met een uurtje Duits en is er extra aandacht voor Informatica.  


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting in de tweede graad sluit aan bij de volgende richtingen in de derde graad in UM:

Andere richtingen binnen hetzelfde domein in de derde graad in UM: