Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

Vakken

3de 4de
STEM
Wiskunde 5 5
Aardrijkskunde 1 1*
Biologie 1 1
Chemie 1 1
Fysica 1 1
Informatica 0 1
Talen
Frans 4 4
Nederlands 4 4
Engels 2 3
Duits 0 1
Cultuur en maatschappij
Economie 4 4
Geschiedenis 2* 2
Artistieke vorming 1* 0
Economische en digitale vorming 1 0
Godsdienst 2 2
Sportief
Lichamelijke opvoeding 2* 2*
Flex
Flex 1 0
*CLIL-traject mogelijk

Economische wetenschappen

Een richting voor jou?

Economische wetenschappen is een sterk theoretische studierichting in de domeinoverschrijdende doorstroomfinaliteit. Ze combineert een brede algemene vorming met een uitgebreid pakket economie en wiskunde.  

 • Je kiest voor Economische Wetenschappen als je belangstelling hebt voor de werking van de economie, ondernemingen en hun maatschappelijke rol.
 • Je volgt graag de actualiteit en toont interesse in het consumentengedrag, de werking van ondernemingen en internationale handel en samenwerking.
 • Je gaat op zoek naar informatie op websites en databanken, analyseert deze informatie en verwerkt ze op verschillende manieren. 
 • Je leert logisch, gestructureerd en kritisch te denken om economische en wiskundige concepten en hun onderlinge verbanden te begrijpen en je beschikt over een flinke dosis wiskundig inzicht.
 • Je bent bereid om te gaan met theoretische en abstracte begrippen, ook boekhoudkundige aspecten horen daarbij.
 • Je neemt graag het woord, je bent zelfredzaam en ontwikkelde al een goed werktempo. We verwachten een goede studiehouding en een bereidheid om dagelijks voldoende tijd te investeren in je studie.  

Je krijgt een stevig pakket wiskunde en talen. Voor het verwerken van de leerplandoelen Economie krijg je 4 lesuren per week (in Bedrijfswetenschappen 6 lesuren). We verwachten dus dat je een stevig tempo aan kan. 

Economische wetenschappen op UM

 • In het flexuur krijg je de keuze om leerstof waar je het moeilijk mee hebt bij te schaven of net je talenten te tonen door verdiepend om te gaan met wat je extra interesseert. 
 •  In het vierde jaar versterk je op UM bovendien je talenpakket met een uurtje Duits en is er extra aandacht voor Informatica.  


terug naar studieaanbod

Jouw toekomst!

Op naar de derde graad

Deze richting uit de tweede graad hangt inhoudelijk samen met de richtingen Economie – Moderne Talen (DO), Economie – Wiskunde (DO) Bedrijfswetenschappen (DG), Bedrijf en organisatie (D/A) in de derde graad.Wie in de 3e graad één van deze richtingen wil studeren moet voldoende kennis verworven hebben op volgende domeinen:

 • Economie: keuzegedrag producent en consument, marktwerking, internationale handel en economische integratie 
 • Bedrijfswetenschappen: accounting, aspecten van vennootschapsrecht 
 • Wiskunde  
 • Verdiepte basisvorming Nederlands, Engels, Frans, Geschiedenis 

Een beloftevolle toekomst

Wanneer je bent afgestudeerd in deze richting, heb je keuze uit een waaier van academische master- en bacheloropleidingen. 

Zeker sociale wetenschappen als Handelswetenschappen en BedrijfskundePolitieke en Sociale wetenschappen, Rechten, Notariaat en Criminologische wetenschappenOnderwijs of Gecombineerde studiegebieden als International Affairs, Sociaaleconomische wetenschappen sluiten prima aan bij je vooropleiding.  

Ook op geesteswetenschappen als Taal- en Letterkunde, Toegepaste taalkunde, en gecombineerde studiegebieden als Afrikaanse talen en culturen, Oost-Europese talen en culturen, Oosterse talen en culturen of Taal- en regiostudies ben je helemaal voorbereid.