Een goede, stevige en degelijke basis om te starten in het hoger onderwijs of de arbeidsmarkt.

3de graad

Bekijk hier het studieaanbod van onze derde graad.

De modernisering van het secundair onderwijs zal voor het 5de jaar starten in het schooljaar 2023-2024. In deze vernieuwde structuur werkt men met finaliteiten en domeinen. Een finaliteit geeft het doel van de opleiding aan: nog gaan verder studeren of gaan werken. Zo zijn er 3 finaliteiten:

 • Arbeidsmarktgerichte finaliteit = A: Je gaat meteen aan het werk.
 • Doorstroom = DG (domeingebonden) of DO (domeinoverschrijdend): Je studeert verder in het hoger onderwijs.
 • Dubbel (Doorstroom/Arbeidsmarkt) = D/A: Je studeert verder of je gaat aan het werk.

Domeinen geven een interessegebied aan. In onderstaande tabel zie je uit welke domeinen je in UM kan kiezen:

5de jaar (vanaf 2023-2024)

Economie & Organisatie

 • Economie-moderne talen (DO)
 • Economie-wiskunde (DO)
 • Bedrijfswetenschappen (DG)
 • Bedrijfsorganisatie (D/A)
 • Internationale handel en logistiek (D/A)
 • Onthaal, organisatie en sales (A)

Maatschappij & Welzijn

 • Humane wetenschappen (DO)
 • Welzijnswetenschappen (DG)
 • Gezondheidszorg (D/A)
 • Opvoeding en begeleiding (D/A)
 • Verzorging (A)
 • Assistentie in wonen, zorg en welzijn (A)

STEM

 • Wetenschappen-wiskunde (DO)
 • Biotechnologische en chemische wetenschappen (DG)
 • Informatica- en communicatiewetenschappen (DG)
 • Biotechnologische en chemische technieken (D/A)

Taal & Cultuur

 • Grieks-Latijn (DO)
 • Latijn-Moderne talen (DO)
 • Latijn-wetenschappen (DO)
 • Latijn-wiskunde (DO)
 • Taal- en communicatiewetenschappen (DG)